02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn

Văn bản

Cv đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường

Đăng ngày: 16/05/2022
Số/Ký hiệu 281
Đơn vị ban hành Văn bản
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu
Tải xuống cv-dam-bao-cac-dieu-kien-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-duc-tai-cac-truong.pdf