02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Thông báo

Quyết định 1659/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đăng ngày:

Quyết định 1659/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang. Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Xem thông báo: thong bao.pdf

Bình luận