02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn

Câu hỏi thường gặp

Làm lại bằng tốt nghiệp THCS
Xin hỏi nơi đến để nhận lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở? Và khi học sinh vắng mặt người đại diện cần mang những giấy tờ gì để nhận thay
Giảng dạy ở cả hai bậc học có hợp lí không ?